Hubs, a Protolabs company

AM Sector

  • Maschinenbau (Additive Fertigung),Software & Dienstleister (Additive Fertigung),Materialien (Additive Fertigung)

Manufacturing Process

  • Fertigung
  • Montage,Prototypenbau
  • Produktentwicklung
Hubs, a Protolabs company
Bouchéstraße 12 | Halle 20 12435 Berlin